Doprava naša slovenská

Autor: Vladimír Čuchran | 13.1.2020 o 11:23 | (upravené 14.1.2020 o 9:03) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  618x

Dovolím si predložiť čitateľovi odbornejší pohľad na realizáciu dopravných stavieb v tejto krajine, ako bývalý stavebný technik, už na dôchodku. 

Problematika je rozsiahla, takže tento článok je povedzme úvodom, pre možné jej podrobnejšie rozobratie a pokračovanie.

Ak sa stavia významné dopravné dielo a po dokončení cestného, či diaľničného násypu sa začne rozoberať otázka jeho kvality, hlavne čo sa týka pôvodu použitého materiálu, tak toto je ukážka až idiotizmu zúčastnených strán najmä zo strany investorskej, ktorá má povinnosť priebežne dohliadať nad kvalitou prác a o drzosť zo strany dodávateľa, kde pri vzájomnej spolupráci s investorom, ktorý by mal profesionálne na stavbu dohliadať, ide akiste aj o pokus a dokonaný čin podvodu.

...ak teda slabučko publikované informácie sú pravdivé a pomerne úplné.

Nie však v tejto krajine. Násyp sa nezhotoví za deň a ani práve vtedy, ak by tam náhodou chýbal stavebný dozor, čo v tomto prípade predstavuje nejaký tím. Všetci účastníci toho už verejnosti známeho podvodu sa chovali a chovajú ako mŕtvy chrobák. Úbohú rolu to zohráva práve strana investor, štát, ministerstvo a jeho podradení zástupcovia – dozori, ale najmä duo s dodávateľom stavby, lebo jednoznačne tu išlo o súhru týchto strán v tomto divadielku, čo mal prejsť bez povšimnutia. Ale akiste vznikol nejaký popud zvonku, čo narušil túto malebnú spoluprácu a už sa nedalo vec odtajniť. Je trestuhodné, že veci došli tak ďaleko, že vznikol dôvod na odvolanie investora, ale aj nadriadených z ministerstva a ich potrestanie.

Kto len trocha ovláda systém riadenia kvality na stavbe a ešte tak významnej, musí predsa vedieť, že sa musí preukázať kvalita násypu a samozrejme aj investor si kvalitu diela priebežne kontroluje vlastnými skúškami. 

https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_02_2019.pdf

Laik síce nepozná, že kvalita násypu sa overuje odberom vzoriek z hľadiska zloženia skeletu, jeho fyzikálno-mechanických vlastností podľa vrstvenia, že to prebieha po zhutňovaných vrstvách, že sa realizujú skúšky zhutnenia PS (metodika skúšok zhutnenia Proctor standard), s overovaním pevnostných a pružnostných vlastností zaťažovacími skúškami pre zistenie modulov pružnosti, kontrolou skeletu, zrnitosti, vlhkosti a tak ďalej. Lenže, ak sa nič nekontroluje a či len tak a obe strany obchádzajú kontrolno-výrobný plán, ak taký je, hoci tam byť musí a oči účastníkov sú zalepené bankovkami z rozdielu ceny medzi zmluvne dohodnutom budovaní kvalitného diela z kvalitných, normám vyhovujúcich materiálov a šmejdovým skládkovým materiálov bez vyhovujúcich skúšok, s prímesou plastov a podobne, tak v uzavretej bubline vzťahov dodávateľa, zástupcov investora, vzniká dojem beztrestnosti obzvlášť, keď ani kontrolné dni stavby nič neriešili.

Blažené tváre vysokých pracovníkov ministerstva či investora asi netušili čo sa na stavbe deje, takže tam chodili zbytočne, pokiaľ vynecháme chlebíčky, lebo sa za ich prítomnosti pred ich očami dial ďalší podvod z podvodov v tejto krajine. Plnú zodpovednosť nesie najmä skorumpovaná strana – investor, štát, kde sa beztrestne počas celej výstavby zemného telesa podieľali na podvode, tým že ho dovolili a prizerali sa.

...ak skutočné okolnosti predložené verejnosti sú takéto.

Akiste triezvo uvažujúci stavebný technik chápe problematiku a vedome praktizovaný podvod, ktorý nemohol mať vyhovujúce konečné a už vôbec nie dielčie výsledky. Podvod permanentného typu s opakovaním nedostatkov, nie drobným ojedinelým nedostatkom, podvod takého rangu je jednoznačným dôvodom na trestoprávne stíhanie pôvodcov.

A niekde o kúsok ďalej sa práve zatvárajú zamrežované vráta znova na štátnom tunelovom diele.

a znova na štátnom tunelovom diele. Nebudem sa zmieňovať o sume, do ktorej je zamontovaný asi aj honosný provízny balíček, ale pozrime sa na tunel trocha bližšie.

Hm nepozrieme sa, žiadne technické problémy nie sú zverejnené, akurát bola nejaká zmienka o nezhode investora a dodávateľa, na základe čoho bol dodávateľ z podzemia vyhostený. Bolo by dobré sa dozvedieť, čo sa tam udialo a dosiahlo to bod, že sa partneri rozišli. Nemyslím, že je vhodné vyhovárať sa na geologické pomery a hádam štátny investor, projektant, dodávateľ. mali dosť podkladov pre správny technický prístup ku návrhu projektovej dokumentácie každého stupňa a ku príprave stavby, chcem veriť, že aj ocenenie diela nepodcenila ani jedna zo zúčastnených strán. Akiste stavba je živý organizmus a podľa toho sa riešia dennodenné problémy a nechce sa mi veriť, žeby ktorákoľvek strana bola tak diletantská, že by zrobila tak vážnu chybu, ktorá spustila lavínu výrazných zmien a doplnkov, čo by spôsobilo vážne rozkoly zúčastnených strán. Môžeme uvažovať a vďaka mizivým informáciám je to plne legitímne, v rovine konšpirácii o v obojstranne výhodnom obchode, platení odstupného pri výpovedi predloženej štátom, o možno ďalšom čakateľovi na pokračovaní tejto nepodarenej zákazky. Radšej nepoužijem výraz, „dokončení“, lebo viem v akej krajine jestvujem.

Sága výstavby diaľníc, tunelov, štátnych či okresných a obecných komunikácií, cyklochodníkov pokračuje

takým tempom a dielom nekonečného seriálu, že sa to už nedá rátať. Autori telenoviel, čo nám tu v tejto krajine predvádzajú, sú mizerní, nekompetentní a preto máme nekonečný počet dielov tejto trápnosti.         

Padajúce mosty a darebácky dohľad nad správcovstvom a údržbou,

sú len následkom diletalizmu, darebačiny, prežratím peňazí na úradníkov namiesto zamestnávania technikov, mostmajstrov, čo majú za povinnosť priebežne sa starať o stave. A nie, že po rokoch, správca skonštatuje, že most sa permanentne prepadal do horšej kategórie, až sa ocitol na úrovni havárie a spôsobil verejné ohrozenie, trestný čin, skutok, ktorý sa, ako to v tejto krajine býva, nestal. A potom kamery a reportáže, po nejakej dočasnej oprave, strihanie pások, na oslavu samých seba, persón či úradov a vlastne tých, čo spôsobili pôvodný kolaps.

https://ruzinskymost.webnode.sk/

Štát rozdelil kompetencie správcovstva na nižšie zložky

a z pôvodného odborného cestného investorského orgánu s významným know-how, zostalo len torzo. Krajské zložky obce, mestá nemajú a nikdy nemôžu kumulovať množstvo odborníkov znalých problematiky, majúcich pred sebou, technické normy, predpisy, nariadenia, smernice.

Ľutujem kroku rozdelenia investorstva a správcovstva z ústrednej odbornej organizácie na drobné a roztrúsené organizácie, čo problematiku žiaľ neovládajú. Stav vecí, havárie mostov, nevyhovujúci stav komunikácií je toho dôkazom.

Žiaľ ďalšie mosty čakajú na nejakú haváriu.

Obávam, že neprejde rok...       

Pozrime sa na oslavovačov, čo sa pýšia opravami vozoviek. Úseky sa odovzdávajú patrične propagačne za prítomnosti objektívov a médií, že je až trápne prizerať sa na strihanie pások a reportáže z otvorení nejakých diel.

Žiaľ v tejto krajine platí vlastne vo všeobecnosti prijaté pravidlo populizmu, predstierania, klamania, neriešenia príčin, ale následkov a ešte za to žať aj slávu.

Máme tu každoročný stav – opravy vozoviek,

kde sa neustále a nekonečne a blbo investuje a plánuje investovať a investuje do opráv. Ale pozrime sa na to, čo sa ide opravovať, čo sa opravuje, ako a prečo.

Predovšetkým laická verejnosť považuje vozovku za opravenú, ak je na nej pekný čierny asfalt, ako sa vozovkovému krytu zjednodušene hovorí. Lenže vozovka, tak ako hocičo iné, trpí rozličnými poruchami, chorobami a na ne nemožno uplatňovať jednotný liek, ktorý sa im neustále podáva a akým je položenie nejakého nového asfaltobetónového krytu, koberca. Oprava koberca bez pohľadu odborné riešenie spodných vrstiev vozovky je klamanie každého a najmä vyprázdňovanie kasy. Nezmyselné opravy krytov vozoviek sú len kozmetickými, úpravami, makeupom, čo dlho neprežije. Veď stav vozovky, ktorá sa opravuje, väčšinou už prešla tzv. kobercovými úpravami a aj tak to bolo málo úspešné - viď šachovnice na cestách.

Opravou krytu sa rieši opotrebovanosť krytu, obrus, prípadne jeho zlý stav, zapríčinený technologickými príčinami, opotrebovaním fyzickým a najmä chemickým a nerieši statický stav celej konštrukcie vozovky. Lenže je to najjednoduchší spôsob plnenia predvolebných sľubov a zdá sa, že zaberá. Verejnosť si neuvedomuje, že správanie sa vozovky pod novým krytom sa príliš nezmení, lebo vozovka si funkciu plní len za fungovania všetkých jej vrstiev, čo majú svoju špecifickú úlohu. Vozovky najviac trpia dopravným poddimenzovaním napr. zmenou dopravných priorít, zmenami územných plánov a teda najmä zvýšenou ťažkou dopravou, zvýšeným konzumom a preorientovaním hlavnej a tranzitnej dopravy zo železnice na cestnú, budovaním a zahusťovaním, zmenami účelu, nesprávnym návrhom, najmä premŕzaním pri nerešpektovaní geologických podmienok, indexu mrazu, zlým technologickým prevedením, nesprávnym odvodnením, prekopávkami a zmenami v správaní sa vozoviek, pri ich dávaní do akože pôvodného stavu.

Očakávať, že kraje, obce, či samotný štát, sa postavia ku riešeniu dopravy zodpovedne, koncepčne a technicky, je viac než naivné. Ide o politické priority, za každú cenu a teda fakt za každú, z ktorej kvapne, či rovno potečie bokom. Zato však prijali rozličné rozhodnutia... ale či sa budú plniť? A aké. Budú zmysluplné? Kdeže. V dokumentoch, sa len tak hocikto nevyzná, tie sa strácajú v mysliach a tak sa vec rieši len a len populisticky podľa uvedeného vzoru.

Zdroj:  https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=8C40F8EEB87D4114AE1BECE6ADF1736F-FA81A0F4CD40C1EB897DF10579BEA136

Problém je treba hľadať predovšetkým v štruktúre a rozložení dopravy a slabúčkej úrovni služieb zo strany nákladnej železničnej dopravy, zaostávajúcej morálne, fyzicky, logisticky, čo by mala na seba prevziať hlavnú chrbticu dopravy.

https://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/doprava/

Použijem zdroj: Mgr. Marcel Horňák, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demogeografie:

Žiaľ novšie údaje som neobjavil.

Koncepčné plány, homogenizácia úsekov komunikácií

„Trasa cesty II. triedy bola vedená zastavaným územím obce Košická Belá a bola vážnou líniovou dopravnou závadou, preto bola vybudovaná preložka tejto komunikácie západne od zastavaného územia. Preložka cesty je v stúpacom úseku trojpruhová s pruhom pre pomaly idúce vozidlá. V križovatkách do Košickej Belej sú vybudované samostatné ľavé odbočovacie pruhy. V úsekoch starej trasy je cesta vybudovaná kategórie C 7,5. V zmysle ZaD ÚPN VÚC Košického kraja cesta II/547 v celom úseku vyžaduje dobudovanie a homogenizáciu cesty na kategóriu C 9,5/70 s výhľadovým predpokladaným rozšírením na kategóriu C 11,5/70“ -

http://www.uzemneplany.sk/files/ground_planes/kosicka-bela/parts/uzemny-plan-obce/prieskumy-a-rozbory/documents/sprievodna-sprava.pdf?f=fde363eb2334877f780da00c48d2d543

Zatiaľ nám v Čermeli pri Košiciach na tejto antidvojke akosi pričasto na jednom úseku vypadávajú vozidlá z vozovky na trať detskej železničky.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22266344/dalsie-auto-v-cermeli-prerazilo-zvodidla-skoncilo-na-kolajniciach-detskej-zeleznice.html

Zodpovední akosi majú času dosť a zdá sa, že nemajú ani dlhodobé riešenie v tejto veci.

Ak sa neustále opravujú zástavkové niky,

úseky, čo majú koľaje ako na železnici a účastníkom výstavby, investorovi, projektantovi, dodávateľovi nič nevraví osobitné riešenie konštrukcie vozovky šmykom a teplom namáhaných úsekov komunikácií na zastávkach a križovatkách, tak potom zároveň treba cyklicky uberať z daní občanov na nezmyselné cyklické opravy doterajších nezmyselných riešení, nerešpektujúcich fyzikálne zákony.

Je to stále to isté, každý rok sa opravujú a veľmi zlým spôsobom, rovnakým liekom na rozličné choroby naše cesty, cestičky, chodníky, spevnené plochy. Ale selfovanie papalášov pred odovzdaným nejakého smiešneho úseku tu máme každú chvíľu. Takýto prístup, kde sa len potemkinovsky prekrýva hlbší problém vozovky, je len škodnou v hospodárení štátu, kraja, obce.

Princíp tkvie v tom, že nech tam vládne hocikto a s hocijakým fanklubom, stále sú to politické rozhodnutia a nie odborné.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Prvé dni po pôrode ovplyvnia celý život, aj tak delíme matky od detí

V roku 2018 sa na Slovensku narodilo predčasne štyritisíc detí.


Už ste čítali?